اراک , تا قسمتی ابری در روز
7 درجه سانتیگراد
شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.

ملکهای ویژه
ساختمان فروشی
135 متر
خیابان جنت
700,000,000
ساختمان فروشی
440 متر
خ خرم
770,000,000
ساختمان فروشی
135 متر
خیابان فجر
770,000,000
ساختمان فروشی
150 متر
ملک
945,000,000جدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
0 متر
مولوی غربی
340,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
550 متر
خ مولوی غربی
1,500,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
120 متر
ملک
800,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
160 متر
شهرک قائم
380,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
300 متر
دکتر حسابی
900,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
0 متر
عباس آباد
کارشناسی
آپارتمان فروشی
100 متر
خ حکمت
200,000,000
آپارتمان فروشی
57 متر
خ خرم
160,000,000
آپارتمان فروشی
75 متر
خ دانشگاه
180,000,000
آپارتمان فروشی
110 متر
شهرک قدس
319,000,000
آپارتمان فروشی
135 متر
خیابان علم الهدی
470,000,000
آپارتمان فروشی
80 متر
پشت بیمارستان امیرکبیر
192,000,000
پیش فروش آپارتمان
مصطفی خمینی
325,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
595,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
500,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ دانشگاه
312,000,000
زمین مسکونی فروشی
800 متر
خ شهید قدوسی
9,600,000,000
زمین مسکونی فروشی
205 متر
خیابان امام
516,000,000
زمین مسکونی فروشی
2048 متر
خ خرم
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
587 متر
دروازه تهران
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
200 متر
خ دانشگاه
600,000,000
زمین مسکونی فروشی
2500 متر
کرهرود
1,000,000,000
ساختمان فروشی
300 متر
12 متری ملک
675,000,000
ساختمان فروشی
200 متر
مصطفی خمینی
530,000,000
ساختمان فروشی
150 متر
ملک
900,000,000
ساختمان فروشی
860 متر
دکتر حسابی
7,000,000,000
ساختمان فروشی
517 متر
خیابان امام
کارشناسی
ساختمان فروشی
270 متر
خ شهید قدوسی
کارشناسیامروز: 79 / دیروز: 223
این هفته: 730
کل: 447,626
میانگین روزانه: 346