اراک , غبار آلود
4 درجه سانتیگراد
شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.

ملکهای ویژهجدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
220 متر
شهرک فاطمیه
570,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
238 متر
خ دانشگاه
650,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
258 متر
خیابان قیام
1,100,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
365 متر
خیابان امام
1,003,750,000
ساختمان کلنگی فروشی
350 متر
شهر صنعتی
700,000,000
آپارتمان فروشی
175 متر
خ خرم
560,000,000
آپارتمان فروشی
100 متر
میدان حافظیه
233,000,000
آپارتمان فروشی
120 متر
شهرک گردو
350,000,000
آپارتمان فروشی
115 متر
شهرک فاطمیه
260,000,000
آپارتمان فروشی
95 متر
خیابان امام
300,000,000
آپارتمان فروشی
86 متر
خیابان جنت
260,000,000
پیش فروش آپارتمان
شریعتی
620,000,000
پیش فروش آپارتمان
خیابان سبحانی
3,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک حمید
141,000,000
پیش فروش آپارتمان
شریعتی
کارشناسی
پیش فروش آپارتمان
عباس آباد
570,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
350,000,000
زمین مسکونی فروشی
60 متر
جنب مسجد سید ها
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
311 متر
خ خرم
4,665,000,000
زمین مسکونی فروشی
550 متر
ملک
2,750,000,000
ساختمان فروشی
250 متر
خ شهید قدوسی
2,000,000,000
ساختمان فروشی
150 متر
خ شکرایی
345,000,000
ساختمان فروشی
354 متر
ملک
1,593,000,000
ساختمان فروشی
157 متر
خیابان جنت
500,000,000
ساختمان فروشی
255 متر
خ خرم
630,000,000
ساختمان فروشی
170 متر
ملک
کارشناسیامروز: 34 / دیروز: 170
این هفته: 272
کل: 499,168
میانگین روزانه: 318