شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
آپارتمان فروشی
108 متر
عباس آباد
648,000,000
آپارتمان فروشی
160 متر
عباس آباد
720,000,000
آپارتمان فروشی
183 متر
مسکن
658,000,000
آپارتمان فروشی
90 متر
ملک
250,000,000
آپارتمان فروشی
150 متر
خ شهید سلطانی
750,000,000
آپارتمان فروشی
200 متر
ملک
1,200,000,000
زمین مسکونی فروشی
600 متر
مسکن
1,800,000,000
زمین مسکونی فروشی
350 متر
خ محسنی
1,050,000,000
زمین مسکونی فروشی
345 متر
12 متری ملک
2,000,000,000
زمین مسکونی فروشی
503 متر
خ خرم
1,500,000,000
زمین مسکونی فروشی
530 متر
خ شهید قدوسی
5,300,000,000
زمین مسکونی فروشی
700 متر
عضد
2,100,000,000
ساختمان فروشی
200 متر
مصطفی خمینی
650,000,000
ساختمان فروشی
161 متر
خیابان امام
800,000,000
ساختمان فروشی
200 متر
خ شکرایی
1,000,000,000
ساختمان فروشی
2980 متر
طالقانی
11,920,000,000
ساختمان فروشی
219 متر
خیابان علم الهدی
1,100,000,000
ساختمان فروشی
240 متر
شریعتی
672,000,000امروز: 41 / دیروز: 255
این هفته: 458
کل: 623,849
میانگین روزانه: 277